STARTPAGINA / http:

Disclaimer

Alle rechten voorbehouden, Stichting Moerveld.
  
Alle teksten en afbeeldingen op de site van Stichting Moerveld zijn eigendom van Stichting Moerveld en mogen niet zonder de duidelijke (schriftelijke) toestemming van Stichting Moerveld of het NME Atelier worden gekopieerd of afgebeeld worden. 

De activiteiten op het Moerveld zijn in sommige gevallen lichamelijk intensief en kunnen derhalve blessures veroorzaken. Stichting Moerveld begeleidt de bezoekers van Moerveld zo goed mogelijk en geeft advies en aanwijzingen daar waar mogelijk. Stichting Moerveld is niet aansprakelijk te stellen voor opgelopen blessures door het verkeerde gebruik of beoefenen van de activiteiten. Tevens wijzen wij mogelijke nieuwe bezoekers op het feit dat op het Moerveld sommige materialen gehanteerd worden die - indien niet zorgvuldig gehanteerd - letsel en ongelukken kunnen veroorzaken. Het is derhalve belangrijk dat alle bezoekers zeer nauwkeurig de aanwijzingen opvolgen van het personeel en ten alle tijden opletten bij het eigen gebruik. Stichting Moerveld is niet aansprakelijk voor schade in wat voor vorm dan ook, door het verkeerd of niet nauwkeurig volgen van de aanwijzingen met het gebruik van deze materialen.

Scherpregels

Alvorens er met scherp gewerkt wordt, krijgen de kinderen van de begeleiders van Stichting mOERveld de scherpregels te horen waardoor ze hun scherprechten krijgen. Houden de kinderen zich niet aan deze regels dan verliest het kind haar scherprechten voor die activiteit, maar wellicht ook voor de vervolgactiviteiten.

Klimregels

Alvorens er in een boom geklommen wordt krijgen de kinderen van de begeleiders van Stichting mOERveld de klimregels te horen waardoor ze hun klimrechten krijgen. Houden de kinderen zich niet aan deze regels dan verliest het kind haar klimrechten voor die activiteit, maar wellicht ook voor de vervolgactiviteiten.

Verlies van persoonlijk bezit

De kinderen worden in de gelegenheid gesteld tassen, jassen en persoonlijk bezit in het knotskot op te bergen. Verzuimen ze dit te doen en verliezen ze daardoor hun persoonlijke spullen dan kan Stichting mOERveld hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Kleding en advies

Kinderen worden op mOERveld altijd smerig. Kinderen die niet smerig naar huis gaan na een dagdeel mOERveld hebben zich, ons inziens, niet geamuseerd. Zorg wel voor goed aan het weer gepaste kleren. Bij nat weer laarzen en een regenbroek!

Begeleiding

Stichting mOERveld heeft alleen professionele en getrainde begeleiding. Wij hanteren 1 begeleider op max. 8 kinderen.

Veiligheid

Activiteiten zijn veilig. Daarnaast bezit de begeleiding een EHBO-diploma.

Betaling

Na uitvoer van een activiteit ontvangt u een factuur. Deze dient binnen 2 weken na de factuurdatum te worden overgemaakt op girorekening 5863862 t.n.v. Stichting mOERveld te Maastricht onder vermelding van activiteit, uw naam en factuurnummer.

Annulering door u

Is tot 3 weken van te voren kosteloos. Hierna wordt 50% in rekening gebracht. Uiteraard kan bij aantonen van een goede reden de activiteiten verplaatst worden.

Slecht weer

Alle activiteiten zijn met wat regen best te doen, als men maar goede kleding aan heeft. Maar bij erg slecht weer kan er in onderling overleg gekozen worden voor het verplaatsen van een activiteit. Wel kan er gewezen worden dat er bij slecht weer genoeg schuil-activiteiten mogelijk zijn.

Zo zijn onze manieren

Alle deelnemers en gasten verblijvend op mOERveld en daarmee ook op het aangrenzend Natura-2000 gebied 'Het Bunderbos' dienen zich aan onze geldende 'Zo zijn onze manieren'- regels en instructies te houden.

Stichting mOERveld is niet aansprakelijk voor

  • verlies van materialen van de deelnemers/ gasten
  • ongelukken toegedaan/ aangebracht door de deelnemer zelf
  • schade aan kleding en schoeisel tijdens het uitvoeren van de activiteiten
  • de deelnemers (opdrachtgevers) dienen de materialen van stichting mOERveld na de activiteit weer in de oorspronkelijke staat, en in de juiste hoeveelheid, over te dragen aan stichting mOERveld
  • schade of vermissing van materialen dient direct aan stichting mOERveld te worden gemeld. De deelnemers (opdrachtgevers) zijn verantwoordelijk voor de materialen, vanaf het moment van ontvangst tot het tijdstip van terugbezorging.


Uitgebreide versie van de algemene voorwaarden treft u aan op de achterkant van onze offertes.
 
 
Moerveld wordt mede mogelijk gemaakt door...